In mijn onderzoek hou ik me bezig met de maatschappelijke waarde van de kunsten en zoek ik uit wat abstracte thema’s zoals ‘innovatie’, ‘participatie’, ‘impact’ en ‘transdisciplinair samenwerken’ nou eigenlijk betekenen in de praktijk en hoe ze bestaande ideeën over artistieke kwaliteit en kennis op de proef stellen.

De onderzoeksprojecten die ik doe draaien vaak om artistieke praktijken die hun routines en conventies kritisch (willen) bevragen en zoeken naar hoe ze hun manieren van werken kunnen innoveren - bijvoorbeeld door de grenzen tussen verschillende domeinen over te steken.

Een selectie van projecten︎︎︎

2023
ON the LINE - De kunst van digitaal burgerschap

Een artistiek onderzoeksproject naar de (on)zichtbare relaties tussen mens en digitale technologie in de Bibliotheek Utrecht.
Lees meer ︎︎︎

2022 - nu
The Very Specific Guide to Anywhere

Samen met Marlies Vermeulen ontwikkelde ik een surrealistische reisgids die overal gebruikt kan worden. De gids is een tool die (artistiek) onderzoekers uitdaagt om de rol van hun smartphone tijdens veldwerk te bevragen.2017 -2022
Listen Closely: Innovating Audience Participation in Symphonic Music
PhD onderzoek naar hoe Nederlandse symfonieorkesten in de praktijk de rol van hun publiek innoveren en hoe dit bestaande (esthetische) normen en waarden op de proef stelt. Lees meer ︎︎︎

2021
Knitting Technology
Wat hebben de werelden van computer technologie en textiel met elkaar gemeen? Kunstenaars combineren breien en digitale technologie om gendernormen te bevragen én vormen van activisme te ontwikkelen. Lees meer ︎︎︎2017 - 2021
Artful Participation: Doing Artistic Research with Symphonic Music Audiences
Overkoepelend NWO/SIA project waarin een transdisciplinair team experimenteerde met nieuwe artistiek relevante vormen van publieksparticipatie. Lees meer ︎︎︎2016 - 2017
Drawing Instruments, or: How to calibrate an artist?
Wat doen artistiek onderzoekers eigenlijk? En hoe kunnen we op een productieve manier over hun praktijk spreken? We namen de metafoor van het onderzoeksinstrument serieus om die vragen te beantwoorden. Lees meer ︎︎︎
 


2016
Between Art and Academia
Promoveren in de kunsten ofwel een PhD doen als artistiek onderzoeker wordt steeds gangbaarder. Hoe maken artistiek onderzoekers werk dat geëvalueerd kan worden aan de hand van academische én artistieke criteria? Lees meer ︎︎︎