Between Art and Academia: A Study of the Practice of Third Cycle Artistic Research 

Promoveren in de kunsten ofwel een PhD doen als artistiek onderzoeker wordt steeds gangbaarder.  De positie tussen wetenschap en kunst leidt echter tot fundamentele debatten over de afbakening hiertussen. In mijn MSc scriptie ging ik bewust voorbij aan dit dualisme. Ik onderzocht de dagelijkse praktijken van artistiek onderzoekers: hoe maken zij werk dat geëvalueerd kan worden aan de hand van academische én artistieke criteria? Theorie en praktijk blijken hecht met elkaar verweven.

De praktijk van artistiek onderzoek | Genomineerd voor de Max van der Kamp Scriptieprijs 2017


Meer weten?
• Lees hier de hele thesis