Drawing instruments, or: how to calibrate an artist?

In het academische jaar 2016/2017 maakte ik onderdeel uit van het interdisciplinaire onderzoeksatelier ‘Drawing Instruments’ bij het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (Hogeschool Zuyd) dat geleid werd door Dear Hunter, een duo architecten (Marlies Vermeulen en Remy Kroese) die cartopologisch onderzoek doen in de Euregio. Een artistiek onderzoeksatelier is een interdisciplinair educatiemodel, gecreëerd door het lectoraat, waarin kunststudenten onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen. Het zijn projecten waarin docenten en studenten samenwerken aan een gezamenlijk probleem.

In dit onderzoeksatelier werkten we samen rondom de vraag wat het betekent om de eigen artistieke onderzoekspraktijk te organiseren. In plaats van ons onder te dompelen in het fundamentele debat over hoe kunst onderzoek kan zijn, richtten we ons op de praktijk van artistiek onderzoek. Wat doen artistiek onderzoekers eigenlijk? En hoe kunnen we daar op een productieve manier over praten?  Ik nam, in opdracht van het lectoraat, deel als etnograaf gedurende het hele project - ik observeerde en participeerde in het onderzoeksatelier en tekende, schreef en dacht mee met de groep.


In het project gebruikten we de metafoor van het historische onderzoeksinstrument om opnieuw te kunnen denken en spreken over de praktijk van artistiek onderzoek. De metaforische focus hielp om specifieke vragen te stellen: Hoe sensitiveert een kunstenaar-als-instrument zich richting haar omgeving? Wat voor belichaamde, esthetische, zintuiglijke vormen van kennis worden er ontwikkeld? Hoe kalibreert kunstenaar-als-instrument haar praktijk, hoe stelt ze zich af? Wat zoekt ze en wat vindt ze? En hoe weten we of het instrument ‘goed’ werkt? Welke standaarden ontstaat er in de praktijk?

Meer weten?

• Lees mijn artikel Drawing Instruments drawing instruments: Tekenen als methode voor reflectie
• Of blader door het kunstenaarsboek dat we maakten

Dit project resulteerde in een tentoonstelling, symposium, kunstenaarsboek en artikel.

Het project werd financieel ondersteund door Zuyd Innoveert.