Hoi! Mijn naam is Veerle Spronck (📍Maastricht + Utrecht). Ik ben een onderzoeker op het grensvlak tussen kunst, wetenschap en technologie. Ik werk als Associate Lector ‘Waarde(n)vol Ondernemen in en door de Kunsten’ bij HKU. Daar doe ik onderzoek naar de maatschappelijke waarde(n) en impact van de kunsten. 

Voortbouwend op mijn interdisciplinaire achtergrond in kunstgeschiedenis en Science & Technology Studies werk ik etnografisch en praktijkgericht. Dat betekent dat ik mijn onderzoek het liefste uitvoer in samenwerking met kunstenaars, ontwerpers, musici, theatermakers en culturele instellingen die hun praktijk proberen te vernieuwen. De onderzoeksmethodes die ik gebruik bewegen mee met en luisteren goed naar de praktijk in kwestie.  Onderzoek hoeft niet altijd te resulteren in geschreven tekst – soms past een tentoonstellingtekenen of etudes maken beter.

In aanvulling op mijn onderzoek doceer ik één dag in de week artistiek onderzoek en techniekfilosofie binnen de HKU-school Creative Transformation. Daarnaast ben ik een van de makers van de podcast Kunstmatig over kunst en technologie waarin we alles bespreken van BioArt tot glitch breien.


︎ ︎ ︎